ISENSEE INTERNATIONAL
MAXIMILIANSPLATZ 9
80333 MONACHIUM
GERMANY

Podatek VAT

Rejestracja dla celów VAT w Niemczech i innych krajach Unii Europejskiej:

  • Składanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań VAT w Niemczech
  • Przygotowanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-EU)

Zwrot niemieckiego podatku VAT dla przedsiębiorstw niezarejestrowanych w Niemczech:

  • Złożenie wniosku o zwrot niemieckiego podatku VAT dla przedsiębiorstw bez rejestracji w Niemczech
  • Sprawdzenie i ewentualna korekta faktur przychodzących, aby spełniały wymogi do odliczenia podatku VAT naliczonego

Doradztwo podatkowe odnośnie VAT:

  • Indywidualna ocena sytuacji podatkowej przy usługach i dostawach wykonywanych do Niemiec i otrzymywanych z Niemiec
  • Wsparcie w czasie audytów organizowanych przez niemiecki Urząd Skarbowy
  • Sądowe i pozasądowe wnioski na terenie Niemiec
Polityka prywatności