ISENSEE INTERNATIONAL
MAXIMILIANSPLATZ 9
80333 MONACHIUM
GERMANY

Podatki PIT i CIT

Nasze usługi z zakresu prawa podatkowego obejmują doradztwo na temat poniższych podatków:

  • Niemiecki CIT

Wszystkie aspekty związane z wywiązaniem się z obowiązku podatkowego od osób prawnych: przygotowanie zeznania CIT, oszacowanie należnosci wobec Urzędu Skarbowego, korespondencja z niemieckim Urzędem Skarbowym, przygotowanie i składanie wniosków – jeśli konieczne – aby zmaksymalizować oszczędności podatkowe. Nasze usługi obejmują także odpowiedzi na zapytania oraz wymagania Urzędu Skarbowego. Z nami możecie Państwo być pewni, że spełnicie Państwo wszystkie wymogi stawiane przez niemiecki fiskus. Oferujemy także usługi związane z księgowością pensji i VAT.

  • Zwrot niemieckiego podatku potrąconego (Withholding Tax)

Od wynagrodzeń z tytułu eksploatacji praw (prawo autorskie, opłaty licencyjne bądź honoraria, opłaty patentowe itd.) a także od wynagrodzeń z tytułu występów artystycznych lub sportowych, potrącany jest podatek w wysokości 15,82%. Dotyczy to zarówno osób fizycznych jak i prawnych bez rezydencji dla celów podatkowych w Niemczech. W takiej syuacji partia winna wynagrodzenie jest zobowiązana do potrącenia podatku i przelanie go do Federalnego Urzędu Skarbowego. W ramach naszych usług wspieramy naszych klientów we wnioskach o zwrot podatku potrąconego.

  • Podatek od działalności spółek cywilnych

Zapeniamy całą gamę usług związanych z działalnościa spółek cywilnych, m.in. przygotowanie zeznania podatkowego spółki oraz wspólników, oszacowanie należności podatkowych, doradztwo w kwestii rozpoczęcia i zaniechania działalności (przyjęcie nowych wspólników/wystąpnienie wspólnika ze spółki), korespondencja z niemieckim Urzędem Skarbowym, przekształcenie spółki cywilnej do spółki z cywilnej z ograniczoną odpowiedzialnością, ocena następstw związanych z podatkiem od zysków kapitałowych w przypadtku podziału aktywów spółki pomiędzy wspólników.

  • Niemiecki PIT

Wszystkie aspekty związane z wywiązaniem się z obowiązku podatkowego od osób fizycznych: przygotowanie zeznania PIT, oszacowanie należnosci wobec Urzędu Skarbowego, korespondencja z niemieckim Urzędem Skarbowym, przygotowanie i składanie wniosków – jeśli konieczne – aby zmaksymalizować oszczędności podatkowe. Nasze usługi obejmują także odpowiedzi na zapytania oraz wymagania Urzędu Skarbowego. Z nami możecie Państwo być pewni, że spełnicie Państwo wszystkie wymogi stawiane przez niemiecki fiskus.

Polityka prywatności