ISENSEE INTERNATIONAL
MAXIMILIANSPLATZ 9
80333 MONACHIUM
GERMANY

CASE STUDY INCOME TAX

Informacje ogólne

Dochód osób prawnych podlega w Niemczech podatkowi CIT (niem. Körperschaftsteuer, w skrócie KSt), podatkowi solidarnościowemu (niem. Solidaritätszuschlag zur Körperschaftsteuer, w skrócie SolZ) oraz podatkowi od przedsiębiorstw (niem. Gewerbesteuer, w skrócie GewSt). Podczas gdy stawki podatku CIT oraz podatku solidarnościowego są jednolite w całych Niemczech (odpowiednio 15,00% i 0,825%), stawka podatku od przedsiębiorstw zależy od gminy, w której znajduje się siedziba firmy bądź prowadzona jest działalność; najniższa stawka w Niemczech jest w gminie Grünwald i wynosi 8,40%; najwyższa w gminie Dierfeld i wynosi 31,50%.

Warto także wspomnieć, że podane stawki wcale nie znaczą, że opodatkowanie w Niemczech wynosi średnio 30% dochodu obliczonego w zgodzie z prawem handlowym. Wynik z handlowego bilansu musi zostać poddany doliczeniom i odliczenniom według przepisów niemieckiego prawa podatkowego. Naszym celem jest wykorzystanie wszystkich przysługujących Państwu praw wyboru zawartych w niemieckich przepisach w ten sposób, abyście uzyskali Państwo jak najniższą podstawę opodatkowania.

1) Opis projektu:

  • Polska spółka z o.o. przyznała niemieckiemu partnerowi prawa do korzystania z własności intelektualnej

Jakie usługi wykonaliśmy:

  • Kontakt z niemieckim partnerem w sprawie aplikacji o zwolnienie z obowiązku potrącenia podatku
  • Przygotowanie aplikacji do Federalnego Centralnego Urzędu Skarbowego
  • Dzięki zaświadczeniu o zwolnieniu z obowiązku zatrzymania podatku Polski klient otrzymał 100,00% wynagrodzenia za przyznaną licencję

2) Opis projektu:

  • W spółce córce angielskiego koncernu zostało zarządzone przeprowadzenie audytu

Jakie usługi wykonaliśmy:

  • Przygotowanie analizy słabych punktów, aby przeanalizować dostępne materiały
  • Przygotowanie i skompletowanie dokumentów, które mogą być istotne dla audytora
  • Przygotowanie i skompletowanie dokumentacji cen transferowych
  • Negocjacje z Urzędem Skarbowym odnośnie poprawności wybranej metody cen transferowych
  • Obronienie dokumentacji cen transferowych koncernu w relacjach z niemiecką spółką

 

Polityka prywatności